میکسر ۱۴۰۰ وات دور متغیر با یک عدد همزن و کیف محک MX-1400
میکسر ۱۴۰۰ وات دور متغیر با یک عدد همزن و کیف محک MX-1400