سنباده لرزان 200 وات محك OS200
سنباده لرزان محک مدل OS-200